cska.gerb

 ПФК ЦСКА АД официално бе обявен в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено, съобщи бТВ. Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи на незабавно изпълнение.

Решение от 9.9.2016:ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.

Предаде "Фокус"

Фейсбук коментари

DISQUS коментари