1. Проектът е резултат от работата на дирекция "Елитен спорт".
2. Основната тема на свикания на 28 ноември Обществен съвет по въпросите на спорта ще бъде обсъждането на предложенията по приемане на Програмата за олимпийска подготовка на федерациите.
3. Общественият съвет за спорта е призван във връзка с прозрачността на управлението на кабинета "Орешарски" да бъде градивен контрапункт с категоричен свой ангажимент относно формата, съдържанието и философията на Програмата.
4. След като в проекта се отразят позициите на Обществения съвет, министър Георгиева ще упражни правото си по компетентност, за да утвърди Програмата и тя да бъде един от основополагащите документи в отношенията между ММС и българските спортни федерации.
 
Министър Георгиева ще държи отговорни всички служители със задължения по компетентност за изготвянето на Програмата.