Апр 2018

Естествена е-волюция

 Електромобилите не са нещо ново, но в последните години навлизането им на пазара става все по-осеза...